Transporto licenzija

Transporto veikla yra neatsiejama kiekvienos valstybės verslo bei infrastruktūros dalis, o Lietuvoje turi dar svarbesnį vaidmenį dėl palankaus geografinio išsidėstymo, kitų valstybių atžvilgiu. Lietuvos Respublikoje registruotos transporto paslaugų įmonės, veiklą vykdančios Lietuvoje ar kitose valstybėse, privalo būti licencijuotos. Prievolė gauti licenciją yra taikoma visoms įmonėms, užsiimančioms keleivių vežimu autobusais, bei krovinių vežimu krovininėmis transporto priemonėmis virš 3.5t ir už tai gaunančioms atlygį. Ne visais atvejais licencija yra būtina, licencijos vežėjams išduodamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Licencijas išduoda Lietuvos transporto saugos administracija

Atskiros licencijos suteikia teisę vežti keleivius ir užsiimti šia veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tarptautiniais maršrutais, bendrijos ribose. Analogiškai skirstomos ir krovinių pervežimo licencijos. Šie reikalavimai netaikomi ir licencija nereikalinga įmonėms, kurios užsiima sugedusių ar sugadintų transporto priemonių pervežimu, veža pašto siuntas ar vaistus, kitą medicinos pagalbos įrangą.

Reikalavimai transporto licencijai gauti

Nepriekaištinga reputacija. Šį reikalavimą turi atitikti pats vežėjas, įmonės vadovas ir transporto vadybininkas. Yra sąrašas administracinių ir baudžiamųjų atsakomybių, pagal kurias bausti asmenys negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos. Kitose šalyse bausti asmenys taip pat negali turėti šio statuso.

Vežėjo buveinė valstybėje narėje. Nėra būtina turėti nuosavą buveinę. Tinka nuosavybės valdymas kitais teisėtais pagrindais.

Tinkama finansinė situacija. Kiekvienas vežėjas, nepriklausomai nuo jo juridinio statuso turi disponuoti nuosavu kapitalu ar grynuoju turtu, bent 9000 eurų už pirmąją transporto priemonę ir po 5000 eurų už visas kitas.

Atitinkama profesinė kompetencija. Transporto įmonės vadovas ar kitas jo paskirtas darbuotojas turi turėti transporto vadybininko kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Šiuo reikalavimu užtikrinama, kad darbuotojas, kuris yra atsakingas už keleivių ar krovinių pervežimą turi atitinkamų žinių ir patirties šiai veiklai vykdyti.