Įmonės veiklos sustabdymas

Įmonės likvidavimas ar bankrotas nutraukia įmonės veiklą negrįžtamai, todėl tokiam žingsniui reikia gerai pasiruošti ir stipriai apsigalvoti. Ne visuomet vienintelė išeitis sustabdyti juridinio asmens veiklą yra jo bankrotas ar likvidavimas. Jei planuojate ateityje vykdyti veiklą ar abejojate savo pasirinkimu, galite įmonės veiklą sustabdyti, o prireikus ją vėl atnaujinti. Žinoma, toks procesas turi savas taisykles, kurių privalu laikytis, bet iš esmės ši galimybė gali būti labai naudinga.

Ką būtina žinoti prieš įmonės veiklos sustabdymą?

Sustabdyti įmonės veiklą galima tik tuo atveju, kai įmonė yra pilnai atsiskaičiusi su valstybinėmis institucijomis. Taip pat negali būti likusių skolų verslo partneriams. Juridinis asmuo turėtų nesudaryti jokių naujų sandorių, negauti pajamų. Įmonė sustabdymo metu negali turėti darbuotojų. Tuo metu, kai įmonė būna sustabdžiusi veiklą, ji yra atleidžiama nuo mokestinės prievolės, todėl neprivalo teikti ataskaitinių dokumentų.

Ką būtina atlikti prieš sustabdant įmonės veiklą?

Pirmiausiai reikalingas įmonės savininko ar akcininkų pasirašytas sprendimas veiklą stabdyti. Sprendime turi būti numatoma, kiek laiko įmonė nevykdys veiklos.

VMI savitarnos svetainėje privalu pateikti prašymą laikinai sustabdyti deklaracijų teikimą bei kartu pateikti savininko ar akcininkų sprendimą.

Tuo atveju, jei įmonė buvo PVM mokėtoja, reikia pateikti galutines deklaracijas . Tuomet pateikti prašymą išregistruoti įmonę iš PVM mokėtojų registro.

Būtina pateikti pelno mokesčio deklaracijas bei balansus už periodą iki įmonės veiklos sustabdymo.

Jei įmonė turi skolų, kurių prieš veiklos sustabdymą negali padengti, veiklos sustabdyti nepavyks ir veiklą nutraukti įmanoma tik bankroto būdu.

Įmonės veiklos atnaujinimas

Prašyme sustabdyti veiklą yra pažymima data, iki kurios veikla nebus vykdoma. Jei jokie pakeitimai nebūna įvykdyti, įmonė vėl tampa aktyvi šią numatytą dieną. Jei dėl susiklosčiusių aplinkybių atsiranda poreikis veiklą atnaujinti anksčiau, nei buvo numatyta, tai atlikti galima, tik reikia per 5 darbo dienas raštu perspėti nuo prievolių atleidusią instituciją ir atnaujinti dokumentų teikimą bei kitas prievoles.

Įmonės veiklos sustabdymas – išeitis?

Jei jūsų įmonei aktualus veiklos sustabdymas, tikriausiai, šiuo metu aktyviai nevykdote veiklos arba veiklos vykdyti neplanuojate. Žinoma, galima likviduoti įmonę ir neturėti galimybės veiklą atnaujinti. Jei įmonės finansinė situacija nėra tragiška ir negresia bankrutuoti, veiklos sustabdymas yra tikrai patrauklus pasirinkimas.

Nauja įmonė neturi mokėjimų istorijos ir pasitikėjimo partnerių akivaizdoje, todėl kitą kartą kuriant naują įmonę teks per naują praeiti kelią, kurį jau įveikėte. Gerą reputaciją sukurti reikalauja daug pastangų, todėl neskubėkite taip greitai prarasti, dėl ko sunkiai dirbote. Įmonė susideda ne tik iš materialiųjų išteklių, bet ir iš vardo, reputacijos, klientams kylančių asociacijų. Tai jūsų turtas ir jūs turite galimybę išsaugoti tai atitinkamą laiko tarpą. Galbūt per tą laiką atsiras naujų idėjų ir su trenksmu grįšite į verslo aplinką.

Verslo sustabdymas – nuo ko pradėti?

Suprantama, kad verslo stabdymas yra nekasdienė procedūra ir, greičiausiai, pradedant verslą apie šią galimybę net nesvarstėte. Bet jei vis dar skaitote šį tekstą, greičiausiai jums tai aktualu. Gali būti, kad kyla daugiau klausimų, nei galite rasti atsakymų ir iki galo nėra aišku, ar veiklos sustabdymas iš tiesų yra geras sprendimas. Jei esate tokioje ar panašioje situacijoje, susisiekite su savo srities specialistais ir pasikonsultuokite. Supratęs jūsų situaciją konsultantas iškart galės pasiūlyti galimus sprendimo būdus ir bus galima tiksliau įvertinti šio pasirinkimo tinkamumą.