VšĮ buhalterija

Viešoji įstaiga arba VšĮ labiausiai skiriasi tuo, kad šis juridinis asmuo yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis uždavinys gali būti padėti visuomenei ir tenkinti jos poreikius. Kaip jau supratote, VšĮ steigėjai negali gauti pelno dividendų pavidalu, galima tik mokėti atlyginimus už atliktą darbą. Nepaisant to, VšĮ tinkama vykdyti komercinei veiklai ir turi kitų privalumų, kas padaro šią juridinę formą patraukliu pasirinkimu. Kaip ir kiti juridiniai asmenys, VšĮ apskaita turi savo reikalavimus ir privalo būti tiksliai vedama.

Apleistos Všį buhalterijos tvarkymas

Neretai nutinka taip, kad VšĮ buhalterija būna apleidžiama, ypač jei įstaiga ne itin aktyviai vykdo veiklą. Kreipkitės, jei norite pasirūpinti apleista VšĮ buhalterine apskaita ir atnaujinti veiklą.

Kokia turi būti VšĮ buhalterinė paskaita ?

Nors ir ne pelno siekianti organizacija, VšĮ buhalterija turi būti vedama visą laikotarpį, kol verslas vykdo savo veiklą. Kaip ir kitos įmonės, VšĮ gali turėti ilgalaikio turto, transporto priemonių, finansinių bei kitų įsipareigojimų, tad visas turtas ir vykdomi įsipareigojimai turi atsispindėti apskaitoje.

Kokia yra VšĮ apskaitos paslaugos kaina ?

Kiekviena VšĮ skiriasi savo dydžiu, darbuotojų skaičiumi, veiklos sritimi, finansinių procesų kiekiu ir kitais rodikliais. Kainą nustatoma individualiai, atsižvelgę į konkrečią situaciją ir darbo apimtį. Tai yra sąžiningas kainos nustatymo metodas, nes nedidelės įmonės proporcingai gali skirti mažiau lėšų mokesčių tvarkymui.