Įmonės apskaitos politika

Kiekviena įmonė skiriasi savo veiklos sritimi, dydžiu, partnerių tinklu, rinka, kurioje veikia, bei daugeliu kitų procesų. Natūralu, kad tarptautinė elektroninė parduotuvė susiduria su skirtingais iššūkiais, nei lokaliai dirbanti maisto perdirbimo įmonė. Visoms įmonėms registracijos šalyje taikomi bendri apskaitos bei teisės aktai. Tam, kad buhalterinė apskaita būtų labiau pritaikyta konkrečiai įmonei, bei sumažintų pasikartojančio darbo apimtis, automatizuoti galimi procesai ir būtų galima išvengti daugelio klaidų, nustatoma įmonės apskaitos politika.

Įmonės politika atspindi įmonės individualias savybes, vidinius procesus, valdymo kokybę. Tai yra apskaitos principai, taisyklės ir metodai, taikomi rengiant bei pateikiant finansinius dokumentus. Apskaita gali būti nusistovėjusi natūraliai ir esamą situaciją pasiekusi eksperimentiniu būdu atliktus įvairius procesus ir pritaikius labiausiai tinkamus. Kitu atveju, apskaitos politika kruopščiai sumodeliuota pagal geriausią praktiką ir suplanuota dar prieš vykdant veiklą. Verslo apskaitos procesai gali būti apibrėžti ir aprašyti. Dinamiškoje verslo aplinkoje neretai tenka šią politiką keisti bei tobulinti.

Kas privalo turėti apskaitos politiką?

Apskaita vykdoma visose įmonėse, o tam, kad vyktų sklandžiai, naudojama tikslingai paruošta apskaitos politika. Tai aktualu bet kokio dydžio įmonei, vykdančiai bet kokią galimą veiklą. Visi ūkio subjektai, nepriklausomai nuo juridinio asmens tipo, metinės apyvartos ar inovatyvumo lygio turi turėti konkrečiai jai pritaikytą apskaitos politiką. Susisteminti procesai daugeliu atvejų suteikia konkrečius scenarijus, kaip reikia pasielgti pasikartojančiose situacijose. Dėl procesų planavimo, mažiau apkraunami darbuotojai bei eliminuojama proga atsitikti žmogiškajai klaidai, todėl lieka daugiau laiko veiklos planavimui bei atlikimui. Atskiroms įmonėms apskaitos politika gali skirtis iš esmės, svarbiausia, kad ji būtų parengta pagal teisės aktų reikalavimus bei teiktų maksimalią naudą konkrečiai įmonei.

Kas turėtų būti aptarta kiekvieno subjekto apskaitos politikoje?

Organizacija

Įmonė privalo pasirinkti ir taikyti apskaitos organizavimo būdą. Kuo mažiau vietos interpretacijoms paliekama ir viskas konkrečiai apibrėžta, tuo mažiau klausimų darbo metu kyla. Įmonės viduje turi būti aiškiai pasidalintos atsakomybės tarp buhalterijos bei įmonės direktoriaus, kad procesai nesikartotų ir būtų aiškiai suprantamos kiekvieno darbuotojo atsakomybės. Ta pati situacija su komercinėmis paslaptimis, bei kita jautria informacija. Geriausia iš anksto suplanuoti, kas turės prieigą ir apibrėžti naudojimo sąlygas. Prie organizacinių procesų priskiriamas ir apskaitą vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, pritaikymas konkretiems procesams, bei visų reikiamų darbo sąlygų suteikimas.

Techniniai klausimai

Būtina atsakingai pasirinkti buhalterinę apskaitos sistemą. Šiuo metu galima rinktis iš nemažo kiekio skirtingu principu veikiančių programų. Nors daugelis jų siūlo patogią vartotojo sąsają ir pritaikomumą įvairiems įrenginiams, būtų geriausia išbandyti ir teisingai pasirinkti programą iš anksto, nes visos informacijos perkėlimas ir migravimas į kitą sistemą sukelia papildomus nepatogumus. Dažniausiai šiuolaikinė buhalterinė programa išsprendžia daugelį sąskaitų parengimo, siuntimo, sandėlio apskaitos problemų, bet visa tai būtina išbandyti ir prireikus imtis papildomų įrankių.

Metodika

Organizacija gali judėti bendro tikslo link, kai yra aiškiai išreikšti bendrieji apskaitos principai, įmonės politika ilgalaikio turto atžvilgiu, kapitalo strategija ir kiti pamatiniai principai.

Mokesčiai

 Atsižvelgiant į įmonės specifiką ir galimus pasirinkti mokesčius, tikslinga surasti geriausiai veiklai tinkančius apmokestinimo būdus. Konkurencinėje kovoje keletas procentų sutaupytų metinių pajamų gali suteikti didelį pranašumą.

Apskaitos politikos reglamentavimas tarptautiniu mastu

Natūralu, kad tarptautinių kompanijų apskaitos politika yra sudėtingesnė dėl skirtingose šalyse galiojančių nevienodų teisės aktų. Bet tai gali būti ir galimybė sutaupyti. Tinkamai paskirsčius procesus ir perkėlus atitinkamas įmonės dalis ten, kur veiklą vykdyti yra parankiau, galima sutaupyti nemažai išlaidų.