Įmonių veiklos teisinė priežiūra

 • Teisinės konsultacijos
 • Įmonių steigimas
 • Įmonių pardavimas
 • Filialų ir atstovybių steigimas
 • Steigimo dokumentų ir įmonės duomenų keitimas
 • Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas
 • Pertvarkymas, reorganizavimas ir atskyrimas
 • Įmonės vidaus dokumentų rengimas ir nuolatinė teisinė priežiūra
 • Įmonių likvidavimas
 • Sutarčių rengimas ir analizė
 • Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas
 • Procesinių ir kitų teisinių dokumentų rengimas