Įmonės bankrotas

Ne viską įmanoma numatyti ir kontroliuoti, o tai, kas priklauso ne nuo mūsų, pakeisti neįmanoma. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir įmonei dirbant nuostolingai ar atsiradus kitoms problemoms, kurios kelia daugiau rūpesčių, nei teikia naudos, įmonei skelbiamas bankrotas.

Bankrotas – įmonės situacija, kuomet ji tampa nemoki ir teisme iškelta bankroto byla arba bankroto procedūras vykdo kreditoriai.

Nors daugeliui bankrotas asocijuojasi su pabaiga ir nepasisekimu, bet kartais bankroto procedūra yra išsilaisvinimas ir geriausias sprendimo būdas, padedantis išspręsti problemas. Bankroto procedūros yra reglamentuotos ir aprašytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme. Šią procedūrą, kaip ir visas kitas, geriausiai atlieka šioje srityje turintys patirties asmenys. Bankroto metu dar galima išsaugoti dalį turto, sumažinti kylančius rūpesčius ir išgauti kiek galima naudos.

Kokiu pagrindu galima inicijuoti įmonės bankrotą?

Bankroto procedūra gali būti atlikta su teismo įsikišimu arba be jo. Bankroto bylą iškelti gali pats įmonės savininkas, įmonės administracijos vadovas arba kreditoriai. Kreditoriais laikomi visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę iš bankrutuojančios įmonės gauti skolą ar kitus neatliktus įsipareigojimus. Tarp kreditorių gali būti įmonės darbuotojai, kurie laiku negauna atlygio už darbą, taip pat valstybės institucijos, kurios laiku negauna mokesčių ar kitų būtinų sumokėti prievolių. Ir visi kiti asmenys, su kuriais nėra atsiskaityta.

Kreditorius pareiškimą teismui gali pateikti po trijų mėnesių nuo datos, kuomet įsipareigojimas turėjo būti vėliausiai įvykdytas. Prieš pateikiant pareiškimą teismui, reikia perspėti įmonės administraciją raštu. Perspėjime nurodoma, dėl kokių prievolių nevykdymo kreipiamasi ir suteikiama bent 30 dienų laikotarpis šioms neįvykdytiems įsipareigojimams atlikti. Jei ir po šio perspėjimo įmonė nesiima veiksmų, galima pareiškimą perduoti teismui.

Jei įmonė pati įvertina, kad negalės atsiskaityti su kreditoriais, į teismą gali kreiptis savininkas ar administracijos vadovas su prašymu inicijuoti bankrotą, taip pat reikia pateikti kreditorių sąrašą su įsipareigojimais bei kreditorių rekvizitais.

Bankroto bylos nagrinėjimas

Teismas, įvertinęs įmonės situaciją, patvirtina bankrutavimo faktą, bei priskiria įmonei bankroto administratorių. Taip pat, areštuojamas visas ilgalaikis įmonės turtas, tad nuo teismo sprendimo įmonės administracija juo disponuoti jau nebegali. Po bankroto patvirtinimo dienos kreditoriai yra perspėjami ir gali reikšti reikalavimus atgauti turtą.

Jei įmonei nepareikšti turtiniai reikalavimai, bankroto procesas gali vykti be teismo pagalbos. Tokiu atveju renkamas kreditorių susirinkimas ir jame turi būti nuspręsta tartis taikiai arba nereikšti pretenzijų. Jei pasirenkamas būdas be teismo, tolimesnį procesą perima bankroto administratorius.

Bankrutuojančios įmonės turtas yra perimamas bankroto administratoriaus. Jo pareiga išieškoti turtą iš skolininkų, parduoti likusį turtą, tenkinti kreditorių reikalavimus. Jei įmonė turi negrąžintų paskolų ar kitų finansinių įsipareigojimų, aiškinamasi dėl paskolos garantijos sąlygų bei ieškomas sprendimas. Bankroto administratorius yra įpareigotas atlikti visas su bankrotu susijusias procedūras, nuo paskyrimo dienos visi procesai vyksta tik su jo priežiūra.

Bankroto atšaukimas

Yra galimybė bankroto procesą nutraukti. Jei įmonė staiga atsiskaito su visais kreditoriais arba visi kreditoriai atsiima savo reikalavimus ir teismas su tuo sutinka, bankroto byla nutraukiama. Dar gali būti pasirašyta ir teismo patvirtinta taikos sutartis, tokiu atveju įmonė privalo atsiskaityti su visais kreditoriais bei padengti palūkanas, o tada gali toliau vykdyti veiklą.

Bankrotas – ne nuosprendis

Dažniausiai bankroto procedūros nėra malonios. Visuomet, kai tenka kažką prarasti ar atsisveikinti, nėra smagu. Vis dėlto ir šis procesas gali būti atliktas apsukriai ir teikti naudą ar bent sušvelninti padarinius.