Jeigu ūkininkas pretenduoja gauti arba gauna valstybės ir (arba) ES paramą, privalo vesti ir tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą pagal LR įstatymus. Tokią paramą gali gauti tiek gyventojai, įregistravę ūkį, tiek gyventojai besiverčiantys individualia žemės ūkio veikla. Ūkininko ūkio buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma dviem būdais – taikant paprastojo įrašo būdą arba dvejybinio įrašo būdą.

Kuri buhalterinė apskaita tinkamesnė konkrečiam ūkiui, nustatoma atsižvelgiant į tris aspektus: koks ūkio dydis (kiek jame dirba žmonių, kokia yra ūkio mėnesinė apyvarta), koks yra PVM mokėtojo statusas bei kokie yra konkretūs reikalavimai ūkininkams, norintiems gauti arba gaunantiems paramą.

Jeigu ūkio buhalterinė apskaita tvarkoma taikant paprastojo įrašo būdą, tuomet visos pajamos ir išlaidos yra registruojamos tik tada, kai įvyksta pinigų operacija, tai yra, pinigai gaunami arba išleidžiami. Ūkininko buhalterinė apskaita vedama pildant įvairius žurnalus ir žiniaraščius. Tokia apskaita reikalauja mažiau laiko ir, palyginus su dvejybinio įrašo būdu, yra gan paprasta.

Kai ūkininko buhalterinė apskaita vedama pagal dvejybinio įrašo būdą, tuomet vadovaujamasi bendrais apskaitos vedimo principais. Pagrindinis skirtumas nuo paprastojo įrašo būdo – ūkinės operacijos registruojamos iškart, kai jos atsiranda.

Ūkininkai, pretenduojantys į valstybės paramą ir (arba) ES paramą, paprastai turi pateikti savo ūkio finansinę atskaitomybę. Todėl dažniausiai rekomenduojama, kad ūkio apskaita būtų tvarkoma dvejybinio įrašo būdu. Tokia buhalterinė apskaita yra sudėtingesnė, reikalauja daugiau finansinių žinių. Tuo pačiu ji suteikia ir nemažai naudos ūkio savininkui. Toks apskaitos būdas leidžia tiksliau įvertinti ūkio finansinę būklę bei rezultatus, suteikia galimybes kreiptis dėl paskolų į bankus.

Kad jūsų ūkio buhalterinė apskaita atitiktų paramoms keliamus reikalavimus, verta kreiptis į patyrusius buhalterius. „My Tax” komanda yra pasiruošusi padėti visais klausimais. Sutelkite savo jėgas ir laiką savo ūkio plėtojimui, o buhalterinė apskaita „My Tax” buhalterių rankose visada bus tvarkinga.