MB buhalterija

Mažoji bendrija (MB) yra vienas populiariausių naujai steigiamų juridinių asmenų. Dažniausiai rinktis MB paskatina tai, kad šio tipo įmonė turi ribotą atsakomybę, jos steigėjai nerizikuoja nuosavu turtu. Be to, steigiant MB nereikalingas įstatinis kapitalas. Svarbu, kad pakaktų lėšų veiklos pradžiai. MB nariai dirba ne pagal darbo sutartį, todėl atlyginimo mokėti neprivalo, bet gali išsimokėti pelną savo nuožiūra.

MB buhalterija iš esmės panaši į UAB, bet yra ir skirtumų, taip pat ši juridinė forma yra kitaip apmokestinama. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatyme pažymėta, kad MB apskaita gali būti tvarkoma MB nario arba samdomo buhalterio, tuo tarpu UAB apskaitai tvarkyti privalomas buhalteris ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Apleistos MB buhalterijos tvarkymas

Pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą, MB apskaita turėtų vykti reguliariai ir nenutrūkstamai. Bet nutinka taip, kad įmonės veikla yra sezoniška, pasikeičia apskaitą tvarkęs asmuo ar verslas tiesiog kuriam laikui pristabdomas ir MB buhalterija yra laikinai apleidžiama.

Vėliau, norint veiklą atnaujinti, susiduriama su problema, nes apleista buhalterija sukelia problemas, kurias reikia pašalinti. Laiku nepateiktos ataskaitos, neužfiksuoti pirkimai ir pardavimai ir laiku neatliktos kitos prievolės kelia keblumų, kuriuos sutvarkyti sugeba tik patirties turintis buhalteris.

Apleisti MB buhalteriją nėra naudinga. Net aktyviai nevykdant veiklos geriau stengtis, kad buhalteris bent kas mėnesį patikrintų, ar nėra susikaupusių atlikti prievolių. Bet jei buhalterija jau yra apleista, geriausia ją nedelsiant tvarkyti, kol situacija nepasidarė dar sunkesnė.

Kokia turi būti MB buhalterinė apskaita ?

Mažosios Bendrijos steigimo metu bei planuojant jos veiklą derėtų atkreipti dėmesį į keletą galimų verslo ir darbuotojų įdarbinimo modelių. Tinkamai parinktas mokesčių tvarkymas leis sutaupyti ženklią sumą ir įgyti pranašumų konkurencinėje kovoje.

Atsižvelgiant į MB veiklos specifiką, samdomų darbuotojų skaičių, ilgalaikio turto ir paskolų politiką, galima suderinti atitinkamą apskaitos politiką, kuri būtų pati naudingiausia ir leistų legaliu būdu uždirbti didžiausią pelną. Gera buhalterinė apskaita prasideda ne nuo tiksliai apskaitytų operacijų, bet, visų pirma, nuo bendros apskaitos politikos sudarymo. Tinkamai atlikus šį žingsnį, daugelyje situacijų nekils klausimų, kaip derėtų pasielgti, nes tokie ir panašūs atvejai bus numatyti ir jiems sutvarkyti parengtos galimos įvykių sekos.

Kokia yra MB apskaitos paslaugos kaina?

Mažosios bendrijos buhalterinės apskaitos kaina skaičiuojama kiekvienu atveju individualiai, atsižvelgiant į įmonės procesų bei finansinių dokumentų kiekį, darbuotojų skaičių ir kitą informaciją. Toks kainos skaičiavimas yra palankus bet kokio dydžio įmonei, nes nėra iš anksto numatytų įkainių, o galutinė kaina yra tiesiogiai proporcinga nuo darbo, kurį reikia atlikti, kad apskaita būtų apskaityta tinkamai.