Įstatinio kapitalo didinimas

Daugelis žino, kad įstatinis kapitalas įmonėje atsiranda tuomet, kai įmonės steigėjai arba akcininkai, steigimo metu įdeda lėšas į įmonę, mainais gaudami atitinkamą kiekį akcijų. Pagal reikalavimus, UAB steigimo metu įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 2500 Eur, o AB – 25000 Eur. Nesvarbu, kiek yra įmonės steigėjų, įstatiniam kapitalui taikomi tokie patys reikalavimai.

Kam reikalingas kapitalo didinimas ?

Dažniausiai įstatinis kapitalas yra didinamas, kuomet didėja įmonės finansiniai įsipareigojimai. Partneriams lengviau pasikliauti įmonėmis, kurių įstatinis kapitalas byloja, kad įmonė pasirengusi sumokėti reikiamą sumą, o įstatinis kapitalas iš dalies atspindi įmonės finansines galimybes. Didindami įstatinį kapitalą, akcininkai gali tiesiog tokiu būdu įnešti daugiau lėšų į įmonės sąskaitą.

Kokiu būdu atliekamas kapitalo didinimas ?

Kapitalas gali būti didinamas iš įmonės lėšų arba akcininkams įnešant savo nuosavas lėšas. Jei kapitalas didinamas iš įmonės lėšų, paprasčiausia tai padaryti padidinant akcijų nominaliąją vertę. Tuomet akcijų kiekis ir pasiskirstymas tarp akcininkų nepakis, bet jų vertė bus proporcingai didesnė. Dar galima išleisti naujas akcijas ir padidinti jų skaičių, nekeičiant akcijų vertės. Tokiu atveju akcijas padalinus pagal esamą proporciją, akcininkai tiesiog įgyja didesnį skaičių tokios pat vertės akcijų.

Akcininkų susirinkime priėmus sprendimą didinti įstatinį kapitalą, apie šį ketinimą per 10 darbo dienų būtina pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui Registrų centro aptarnavimo centre arba Registrų centro savitarnos sistemoje.

Ar galima kapitalą sumažinti ?

Kapitalą sumažinti taip pat įmanoma ir tai atlikti naudojamos panašios procedūros. Kapitalo mažinimas gali būti atliekamas tik mažinant akcijų nominaliąją vertę arba jų kiekį.

Įstatinio kapitalo keitimas

Atlikti įstatinio kapitalo keitimą nėra sudėtinga. Šis procesas atliekamas gana greitai bei nedidelėmis pastangomis. Kur kas sudėtingiau yra numatyti teisingą kapitalo dydį ir parengti finansinę strategiją, kuri būtų naudinga įmonei bet kokiomis sąlygomis. Jei ketinate keisti kapitalo dydį, bet negalite apsispręsti, ar jūsų pasirinkimas bus teisingas, visuomet turite galimybė pasitarti su savo sritį išmanančiais specialistais, kurie gali patarti ir pavyzdžiais pagrįsti siūlomą pasirinkimą.