Įmonės reorganizavimas

Dinamiškoje bei konkurencingoje verslo aplinkoje nepakanka tiesiog egzistuoti. Verslų savininkai visuomet ieško būdų, kaip lyderiauti, išsiskirti iš kitų, daugiau sutaupyti ir uždirbti. Net sąlyginai nedidelės sutaupytos ir pakartotinai investuotos sumos gali ženkliai paskatinti verslo augimą.

Priklausomai nuo verslo aplinkos ir visų aplinkybių, kartais naudingiau turėti keletą atskirų įmonių, kurios gali veikti nepriklausomai viena nuo kitos, o kartais daug patogiau turėti vieną, kompleksišką įmonę. Nėra vienos geros verslo formos, visuomet geriausia yra ta, kuri tinka konkrečiai veiklai ir jos specifikai.

Įmonės reorganizavimas – juridinio asmens perdarymas sujungiant arba atskiriant skirtingas įmones, priklausomai nuo norimo pasiekti tikslo.

Reorganizavimas jungiant

Įmonės dažnai jungiamos, kai viena įmonė nusiperka konkurentą ar kitą įmonę, kuri vykdo panašią arba susijusią veiklą ir sujungiant padidina savo konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Sujungus įmones galima sutaupyti valdybos, vadovaujančio personalo, patalpų sąskaita, taip pat galima išvengti pasikartojančių procesų ir negaišti laiko komunikacijai tarp atskirų įmonių.

Sujungimas ir prijungimas

Sujungimo metu, sukuriamas naujas juridinis asmuo, ir iš buvusių įmonių į naująją perkeliamos visos teisės ir pareigos. Nauja įmonė įgauna abiejų buvusių įmonių savybes.

Prijungiant įmonę, visos jos teisės ir pareigos yra perkeliamos kitai įmonei, su kuria jungiamasi. Pati prijungiama įmonė savo veiklą nutraukia.

Reorganizavimas skaidant

Padalinti įmonę į kelias savarankiškai veikiančias gali būti naudinga, kai vykdoma įvairi veikla ir tokiu būdu padalinamos skirtingos veiklos sritys, kad kiekviena nauja įmonė galėtų netrukdomai rūpintis tik jai būdinga veikla. Taip pat atskiriami labiau rizikingi verslai ir taip išskaidoma rizika. Kartais tiesiog akcininkai nesutaria dėl tolimesnės įmonės strategijos ir nusprendžia veiklą vykdyti atskirai pagal savo planą.

Išdalijimas ir padalijimas

Išdalijimo būdu vienos įmonės teisės ir pareigos gali būti pasirinktinai perleistos kelioms kitoms jau veiklą vykdančioms įmonėms, o išdalinama įmonė yra priversta savo veiklą nutraukti.

Padalijimo metu, esamos įmonės pagrindu sukuriamos kelios kitos, kurios gauna pasirinktas teises ir pareigas.

Reorganizavimas – galimybė

Naudinga žinoti, kad prireikus galima atlikti įmonių reorganizavimą. Ši struktūrinė pertvarka kartais gali lemti verslo pasisekimą ir padėti valdyti riziką.