Įmonės likvidavimas (uždarymas)

Steigti įmonę reikalauja nemažai resursų ir laiko. Įmonės likvidavimas yra dar sudėtingesnis procesas, nes reikia visiškai atsiskaityti su įmonės kreditoriais, parduoti ar kitaip realizuoti įmonės turtą ir nutraukti visus įsipareigojimus. Visa, kas turi pradžią, turi ir pabaigą, tad likviduoti įmonę yra normali praktika. Kaip ir kiekviename procese, reikia atkreipti dėmesį į svarbiausias detales bei atliekant šią procedūrą nepadaryti klaidų.

Įmonės likvidavimo rūšys

Įmonės likvidavimas arba uždarymas gali būti inicijuojamas įmonės savininko (IĮ) arba visuotiniu akcininkų nutarimu (UAB). Likviduoti įmonę ir atlikti susijusius procesus paskiriamas likvidatorius, kuris privalo būti fiziniu asmeniu.
Jei įmonė likviduojama dėl bankroto ir įsigalioja teismo nutartis, tolimesniu likvidavimu rūpinasi bankroto administratorius. Jei bankroto procesas vyksta be teismo įsikišimo, bankroto administratorius vis tiek reikalingas.

Kaip vyksta įmonių likvidavimas

Kai planai likviduoti įmonę jau tampa realybe ir priimtas tvirtas sprendimas, kad juridinis asmuo turi būti uždarytas, paskiriamas likvidatorius. Likvidavimo pradžia gali būti perkelta į priekį, bet negali būti nustatyta atbuline data. Visos vadovo funkcijos ir veiklos įgaliojimai perkeliami likvidatoriui ir nuo to laiko įmonės valdyba netenka galios. Pirmąją dieną likvidatorius privalo pranešti apie pradėtą likvidavimo procesą ir Registrų centras įregistruoja teisinį statusą „Likviduojamas“. Visi dokumentai, kurie yra perduodami kitiems asmenims turi būti pažymėti, kaip likviduojamos įmonės dokumentai.
Likviduojama įmonė pirmiausiai privalo atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Tik atlikus šį žingsnį, ir patvirtinus, kad įmonė neturi teisminių ginčų, akcininkai gali gauti savo dividendus. Vėliau įmonės akcininkai pasidalina likusį turtą. Turto kiekis priklauso nuo to, kurią dalį akcijų savininkas valdė, tokiomis pačiomis proporcijomis vyksta turto dalybos.
Sprendimas likviduoti įmonę gali būti atšauktas iki to momento, kai bent vienas iš savininkų gauna savo turto dalį. Jei taip nutiko, atšaukti likvidavimo jau nebepavyks. Apie ketinimą atšaukti likvidavimą nedelsiant turi būti informuotas juridinių asmenų registras

Ką reikia žinoti apie likvidavimą?

Įmonės likvidavimo procesas kelia sunkumų todėl, kad daugelis įsipareigojimų yra ilgalaikiai, o įmonės uždarymas dažnai kertasi su esamais įsipareigojimais. Pradėti veiklą yra teisiškai lengviau, nes pradedama su „švaria“ istorija, neturint įsipareigojimų ir prievolių.
Likvidavimo procesas trunka trumpiau ir yra paprastesnis, kuomet daugelis verslo procesų yra pabaigti ir kitos šalys nereiškia pretenzijų. Kad šis procesas vyktų sklandžiai ir būtų išvengta nuostolių, visuomet galima konsultuotis su agentūromis ar tarpininkais, kurie kasdien susiduria su panašiomis situacijomis ir gali pasiūlyti tinkamą strategiją.

Pagrindiniai veiksmai likviduojant bankrutavusį juridinį asmenį

Kai įmonei nustatomas bankrotas, ją taip pat būtina likviduoti. Žinoma, bankrutavusios įmonės likvidavimo procesai šiek tiek skiriasi. Visas įmonės likvidavimo procedūras atlieka bankroto administratorius. Jis perima bankrutuojančios įmonės valdymą ir disponuoja jos turtu.
Kitas žingsnis – parduodamas įmonės turtas. Dažniausiai tai vyksta varžytinių pagalba. Kartais turtu gali būti atsiskaityta su kreditoriais, jei tai tenkina abi puses. Bankroto administratorius stengiasi patenkinti kreditorių reikalavimus. Esamą turtą galima parduoti, bet kartais lieka gamybos atliekų, pavojingų medžiagų ir kito materialiojo turto, kuriuo reikia tinkamai pasirūpinti.
Jei po atsiskaitymo su kreditoriais lieka turto, taip pat sumokėti visi mokesčiai ir grąžintos skolos, likęs turtas būna grąžintas savininkams. Dokumentų rinkinį, kuris turi būti saugojamas, bankroto administratorius pateikia archyvui, kur jie turi būti saugomi atitinkamą laikotarpį.
Ir tik atlikus visus šiuos darbus, bei sudarius ataskaitą ir ją pateikus atitinkamoms institucijoms, bankrutavusios įmonės likvidavimas būna baigtas.