EORI kodo registravimas

Kas yra EORI kodas ?

Šis kodas naudojamas identifikuoti bet kokį ekonominės veiklos vykdytoją Europos Sąjungos šalių muitinėje, kai yra vykdomas eksportas ar importas iš trečiųjų šalių. Kaip žinia, daugelis Europos Sąjungos institucijų skirtingose šalyse bendradarbiauja ir taip sukuria bendrą funkcijų erdvę. Kuomet įmonės prekiauja su trečiosiomis šalimis, muitinei bei kitoms institucijoms yra daug sudėtingiau gauti tinkamą informaciją bei susieti ją su jau turimais duomenimis. Dėl šios priežasties naudojamas EORI kodas, kuris išduodamas vienos iš valstybių narių muitinėje. Jei veikla vykdoma to paties vykdytojo, bet skirtingose ES valstybėse, pakanka vienoje šalyje gauto kodo, kuris identifikuoja vykdytoją

Kada reikalingas EORI kodas ?

EORI kodas reikalingas ne tik prekiaujant su trečiųjų šalių prekeiviais, bet ir visada, kuomet reikia atlikti bet kokius muitinės formalumus. Prievolė turėti EORI kodą atsiranda tuomet, kai Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje registruoti ekonominių operacijų vykdytojai arba trečiose šalyse registruoti ekonominių operacijų vykdytojai ar privatūs asmenys siunčia prekes, kurių vertė yra 1000 Eur ir daugiau.

Kokiu būdu galiu gauti EORI kodą ?

EORI kodas gali būti gaunamas bendrijos viduje asmeniui iš kitos bendrijos šalies, jei EORI nebuvo suteiktas kitoje šalyje bei kodas yra reikalingas vykdyti veiklą, susijusią su šalimi, kurioje kodas prašomas. Kodas gali būti išduodamas ir tada, kai šalyje veikia įmonės ar kito ekonominės veiklos vykdytojo padalinys, kuris veikia kaip garantas ir atsako už vykdomą veiklą.

Norint gauti kodą, asmenys registruojami registre pateikus prašymą registruoti Muitinės prievolininkų registre. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu, muitinės leidimų sistemoje (MLS). Užtenka pateikti fizinio ar juridinio asmens pavadinimą ir įmonės ar asmens kodą.

Kodas įprastai suteikiamas per vieną darbo dieną. Informaciją apie išdavimo procesą ir esamą situaciją rasite MLS sistemoje, o apie sėkmingą išdavimą būsite papildomai informuoti.

Jei kodo gauti nepavyksta dėl nesuprantamos sistemos ar trūksta duomenų prisijungimui ir informacijos pateikimui, kreipkitės į tarpininkus ar agentūras, kurie nukreips reikiama linkme ir pasirūpins trūkstama informacija.